9 წლის ასაკშიც კი ცხადი იყო, რომ ანსუ ფატის დიდი პოტენციალი ჰქონდა, რომლის დემონსტრაციასაც "სევილიაში" ახდენდა